„Јакнење на капацитетите за скрининг, идентификација и упатување на мигранти од ранливи категории, потенцијални жртви на трговија и жртви на трговија со луѓе“ - Тирана

На Работилницата: „Јакнење на капацитетите за скрининг, идентификација и упатување на мигранти од ранливи категории, потенцијални жртви на трговија и жртви на трговија со луѓе“, на 30 ноември и 1 декември 2017 година, во Хотел Тирана Интернационал-Тирана, Албанија присуствуваа покрај домаќините и  делегации од РМакедонија и Косово.

Делегацијата од РМ беше предводена од Наташа Видова, Национален Проект координатор од ИОМ, во шија организација беше одржана работилницата на која зема учество и Здружението за Еднакви можности„Еднаков Пристап’.

Фотографии:

Активности
Галерија на слики